Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu”

Brak opisu obrazka

W dniu 19 grudnia 2014r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjentem i liderem projektu jest Gmina Kietrz, a partnerem Gmina Branice.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wyniesie 1 146 061,80 zł, przy zakładanym koszcie całkowitym projektu 1 522  838,60 zł.

Projekt obejmuje przeprowadzenie rekultywacji 2 składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 5,125 ha., dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia. W ramach przedsięwzięcia na obydwu składowiskach odpadów zostaną wytyczone i oznakowane ścieżki edukacyjne. Dodatkowo, zaplanowano również przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kietrz i Branice.

Projekt „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu”
współfinansowany przez Unię Europejska
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wersja XML