Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo i przemysł

Branice to Gmina typowo rolnicza. Na 12 187 ha powierzchni ogółem składa się 10 894 ha użytków rolnych w tym:

Procentowy udział gleb poszczególnych klas przedstawia się następująco:

Średnia wielkość gospodarstwa w Gminie to około 7 ha. Jest ich (wg. stanu z 2004 r.) -976. Na terenie Gminy dominują gleby o wysokiej klasie bonitacji, które kształtują strukturę upraw - pszenica, rzepak, buraki cukrowe. Uprawy te z kolei mają wpływ na rozwój hodowli bydła i trzody chlewnej.

Największym zakładem pracy w Gminie jest Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

Wersja XML