Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walory turystyczne

Atutem Gminy, położonej na Płaskowyżu Głubczyckim, są malownicze tereny przygraniczne (50% południowej granicy Gminy stanowi granica państwa z Czechami), wzdłuż rzeki Opawy, gdzie przebiega ścieżka rowerowa wchodząca w skład "Tras Rowerowych Opawice" o długości 220 km zrealizowanej wspólnie z partnerami czeskimi ze środków PHARE w ramach programu Unii Europejskiej, do którego przystąpiono.

 

 

Dużo jest także ciekawych zabytków architektonicznych godnych zwiedzenia: kościoły w Bliszczycach, Branicach, Włodzieninie (ruiny), pałace w Wysokiej i Branicach, spichlerz dworski w Wysokiej czy rzeźby kamienne i drewniane polichromowane w Branicach, Jakubowicach, Jędrychowicach czy Włodzianie. W Gminie istnieje także 106 stanowisk archeologicznych, z których wiele wpisanych jest do rejestru zabytków.
Ciekawostką jest las Mokre - Lewice, gdzie rośnie wiele okazów rzadko spotykanych roślin i drzew.

 

Aktywnie wypocząć można korzystając z hal sportowych i basenu kąpielowego w Branicach, a zrelaksować się na naturalnych, malowniczych z tzw. "skałkami" terenach przybrzeżnych rzeki Opawy tu radzimy nie korzystać z kąpieli, bo kąpieliska są niestrzeżone i niezbyt bezpieczne.

Wersja XML