Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty z inicjatywy NGO - rok 2015

Branice, 1 czerwca 2015r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Immaculata, z zakresu Upowszechniania kultury i sportu, pn. "W trosce o młodego człowieka’15- sport, wychowanie, terapia”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 29 maja 2015r.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 8 czerwca 2015r. poprzez:

 

 1. wysłanie na adres e-mail: ,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,W trosce o młodego człowieka’15 – sport, wychowanie, terapia” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

- stronie internetowej www.branice.pl,
- stronie internetowej www.bip.branice.pl,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFOferta realizacji zadania publicznego - Immaculata.pdf

 


 

Branice, 19 czerwca 2015r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Lewicach, pn. ,,I Lewicki spływ kajakowy”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 17 czerwca 2015r.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 26 czerwca 2015r. poprzez:

 

 1. wysłanie na adres e-mail: ,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,I Lewicki spływ kajakowy” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

-stronie internetowej www.branice.pl,

-stronie internetowej www.bip.branice.pl,

-na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Załączniki:

PDFOferta realizacji zadania publicznego - I Lewicki spływ kajakowy.pdf

RTFFormularz uwag.rtf

Wersja XML