Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utylizacja azbestu - dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Branice

Wójt Gminy Branice informuje osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, że od dnia 28.07.2011r. można składać wnioski o dotację ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją i transportem konstrukcji budowlanych zawierających azbest.

Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 77/4868192 wew. 20, pokój nr 17.

załączniki:

Wersja XML