Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt - Równać Szanse 2015 - Ankieta dla osób w wieku: 13-19 lat

Osoby z terenu powiatu głubczyckiego, które chcą uczestniczyć w projekcie "Równać Szanse 2015" powinny wypełnić ankietę przedprojektową, wybierając tym samym interesujące dla siebie tematy warsztatów. Jedyny warunek uczestnictwa jest taki, by mieszkać na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców i być w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym.

"Fundacja Inwestujemy w Przyszłość przygotowuje projekt dla osób w wieku 13-19 lat. Zgłoś pierwszeństwo udziału oraz nadaj mu ostateczny kształt:

https://docs.google.com/forms/d/1FhAwklEyGneWxr5xHUaG9jxsi763XdaXC_xQh6aj_pM/viewform

Celem projektu będzie wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości."

 

Pozdrawiam. Lucyna Głogiewicz
Fundacja Inwestujemy w Przyszłość

Wersja XML