Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanuj swoje nogi! - upadek to nie przypadek

Szanuj swoje nogi!  - upadek to nie przypadek.

W 2015 roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach zgłoszono 51zdarzeń wypadkowych tj. o 3 zdarzenia więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej zdarzeń wypadkowych odnotowano w grupie „upadek osób”, co stanowi 52,50 % w ogólnej liczbie wypadków.

Upadki wśród rolników, głównie z drabin i schodów oraz na płaskiej nawierzchni wynikają ze specyfiki pracy i nieustannego przemieszczania się. Praca w gospodarstwie rolnym niewątpliwie należy do szczególnie niebezpiecznych i wymaga zachowania ponadprzeciętnej ostrożności. Mając świadomość istniejących zagrożeń upadkom można  skutecznie zapobiegać.

Zaistnienie wypadku dla wielu poszkodowanych rolników zakończyło się urazem kończyn i często stresem związanym z tym urazem.

Przypominamy, że w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wypadkowych istniejących w gospodarstwach rolnych należy:

 

Należy mieć na uwadze fakt, że czyste stopnie i właściwe obuwie znacznie zmniejszają ryzyko upadku.

UWAGA! Dźwiganie ciężarów podczas przemieszczania się po schodach i drabinach może spowodować upadki z wysokości, których częstym następstwem jest uraz kręgosłupa, powodujący trwałe kalectwo.

 

Jak zadbać o nogi? Nie eksploatuj ich bezlitośnie! Oto kilka wskazówek – może wartych uwagi?

 

ROLNIKU! Zacznij dbać o nogi. Przecież tak wiele im zawdzięczasz!

 

 

Barbara Ziółko
Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach

Wersja XML