Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w podatkach lokalnych ważne dla mieszkańców Gminy

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w podatkach:
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), ustawie o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) - oto najważniejsze z nich:

 

Jedną z ważniejszych zmian jaka zostanie wprowadzona w naszej Gminie, od 2016 roku, to system indywidualnych kont bankowych. W praktyce oznacza to, iż każdy podatnik, w swojej decyzji podatkowej, będzie miał przypisane swoje konto bankowe, na które ma obowiązek wpłacać zobowiązania podatkowe. W dalszym ciągu istnieje możliwość wpłaty podatku w kasie Urzędu Gminy oraz u sołtysa wsi.

 

Sporządził:Bocian Joanna, Czajkowska Teresa

Wersja XML