Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnienia do decyzji podatkowych - podatki lokalne 2016

W związku z licznymi pytaniami dot. podwójnych decyzji podatkowych na 2016 r. dla małżonków - współwłaścicieli nieruchomości, Urząd Gminy Branice informuje, że kwota podatku na decyzji dotyczy przedmiotu opodatkowania (nieruchomości), co znaczy, że na konto podatkowe winna wpłynąć kwota wskazana w decyzji. Nie oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ma uiścić kwotę podatku – podatek na rok wpłacamy JEDEN RAZ za nieruchomość.

 

Powody doręczenia decyzji dla obu współmałżonków:

Wersja XML