Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10-10-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-7.2012)

Branice, dnia 10.10.2012r.

Nr OŚ.6220.3-7.2012

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i wyposażeniu w odpowiednie urządzenia budynku gospodarczego nr 286g dla hodowli do 40.000 kur niosek, bezściółkowo, klatkowo na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”
 

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie dwóch miesięcy od otrzymana raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Otrzymują:

 1. SOL DEVELOPMENT D.R. SOŁOWIÓW SP Z O.O.
  ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
 2. Gospodarstwo Rolne Michałkowice Matejka sp. j.
  ul. Ks. Rudzkiego 7, 45-631 Opole
 3. a/a 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Wersja XML