Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14-06-2016r. - Gmina Branice realizuje przedsięwzięcie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice

Branice, dnia 14.06.2016r.

 

Informujemy, że gmina Branice realizuje przedsięwzięcie pn.:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice

 

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

 

Celem wdrażania przedsięwzięć zapisanych w Planie jest m.in.:

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

 

W efekcie podjętych obecnie działań  Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:

 

W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych. 

 

Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.

Wykonawcą Planu jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska  Krakowa, www.mafes.com.pl.

 

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

Wersja XML