Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19-02-2013r. - Postanowienie (ZA.5151.5.2013.GM)

Opole, dnia 19.02.2013r.

ZA.5151.5.2013.GM


Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Postanowienie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Branice

PDFZA_5151_5_2013_GM.pdf

Wersja XML