Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

08-07-2016r. - Zapytanie ofertowe - Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach poszukuje wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z psychologiem w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna.

PDFOPS-Zapytanie ofertowe-2016-07-08.pdf

Wersja XML