Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studiuj w Kędzierzynie-Koźlu - wydział Politechniki Opolskiej

PDFPO - Kędzierzyn-Koźle.pdf

4 lipca ruszyła internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na studia stacjonarne I stopnia w Kędzierzynie-Koźlu na kierunkach przemysłowe technologie informatyczne oraz systemy biotechniczne. Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej będzie funkcjonował w byłej Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Kozielskiej 16.

Pierwsza tura naboru kandydatów potrwa od 4 do 21 lipca, następna od 1 sierpnia do 15 września. Na obu kierunkach jest łącznie 60 miejsc. Rejestracji można dokonać pod tym adresem: http://irk.po.edu.pl/
 

Za stroną internetową Politechniki Opolskiej podrzucamy nieco informacji o obu kierunkach studiów.

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru jest przewidziana semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z wydziałem.

W trakcie studiów będą realizowane przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak:

W ramach nauk inżynierskich będą proponowane przedmioty takie jak:

Studenci od III semestru będą mieli możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym będzie dysponował wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

SYSTEMY BIOTECHNICZNE

Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru jest przewidziana semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z wydziałem.

W trakcie studiów będą realizowane przedmioty takie jak:

- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- grafika inżynierska,
- inżynieria jakości.

W ramach nauk inżynierskich będą proponowane przedmioty takie jak:

Studenci od IV semestru będą mieli możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne będzie dysponował wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Będzie przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, będzie potrafił projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Będzie posiadał kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy:

Ponadto absolwent zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

 

Wersja XML