Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon i elektrośmieci

Branice dnia, 26.09.2016r.

 

OGŁOSZENIE

        

W wyznaczonych dniach w harmonogramie odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon i elektrośmieci. Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godz. 7.00

 

 

 Branice, Kałduny

10 listopada 2016r.

Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice

4 listopada 2016r.

 Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice

9 listopada 2016r.

Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice

7 listopada 2016r.

 

 

UWAGA   -   Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych.

 

Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca października do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, natomiast odpady zmieszane umieszczamy w czarnych workach.Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar, może skutkować jego nieodebraniem z terenu nieruchomości.

Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

 

Wersja XML