Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2016

UWAGA

Nowe wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2016

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, iż od stycznia 2017r. uległo podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, które wynosi 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej na podstawie oświadczenia złożonego w tutejszym Ośrodku.


Dalszych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach urzędowania OPS:

Poniedziałek: 7.30 - 17.00

Wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 - 14.00

oraz pod nr tel.: 77/4868192 wew. 23 i 26.

 

Aneta Kuziora
Kierownik OPS Branice

 

Wersja XML