Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Branice

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Branice

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy nabór  wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Branice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w Gminie Branice.

 

Gmina Branice planuje zatem wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w imieniu wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości, których nieruchomości zawierają azbest lub wyroby zawierające azbest.

 

Kwota środków przeznaczona na dotacje w ramach VIII  naboru w roku 2017 na terenie województwa opolskiego wynosi:

W ramach zadania dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane obejmujące:

 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. przez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest VIII-IX 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest można uzyskać:

Wnioski należy składać w terminie do 3 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

 

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

 

Wójt Gminy Branice

 

 

 

Załączniki

Wersja XML