Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

31-01-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-6.2013

Branice, dnia 31.01.2014r.

Nr OŚ.6220.3-6.2013

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawydot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice”

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 marca 2014r.

Otrzymują:

 1. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Posucice, Wysoka i Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”

Wersja XML