Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy”

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy”
 
Kto może wziąć udział w projekcie:

 
Co oferujemy:

 1. Praktyki  zawodowe –  1  miesiąc,  Uczestnik  otrzymuje  miesięczne  stypendium wysokości 1196,88 zł netto
 2. Staże –  do 5  miesięcy,  Uczestnik  otrzymuje  miesięczne  stypendium  wysokości 1196,88 zł netto
 3. Certyfikowane  szkolenia  zawodowe –  bezpłatne, tematyka szkolenia zależna od preferencji zawodowych Uczestnika  
 4. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – planowanie działań umożliwiających zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej
 5. Pośrednictwo  pracy  –  pośrednik  pracy  wyszukuje  oferty  w  zależności  od zainteresowań zawodowych danego Uczestnika
 6. Możliwość  bezpłatnego  skorzystania  z  konsultacji  z  psychologiem,  prawnikiem, doradcą zawodowym
 7. Warsztaty  umiejętności  zawodowych,  tematyka:  autoprezentacja  na  rozmowie kwalifikacyjnej,  aktywne  metody  poszukiwania  pracy,  pisanie  dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych itp.  

 
 
Uczestnikom zapewniamy:

 
 
Jak zostać Uczestnikiem projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy”?
 

 1. Wypełnij dokumenty rejestracyjne (możliwe w siedzibie Fundacji lub do pobrania: dokumenty rejestracyjne)   
 2. Z wypełnionymi dokumentami przyjdź do Fundacji Aktywizacja.
 3. Doradca  zawodowy  przeprowadzi  z  Tobą  Indywidualny  Plan  Działania,  podczas którego ustalone zostaną Twoje preferencje zawodowe odnośnie stażu, praktyk oraz szkolenia.
 4. Jesteś Uczestnikiem Projektu – możemy rozpocząć poszukiwanie szkolenia, praktyk, stażu.  

 
 
Kontakt:
 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
ul. Ozimska 25, II piętro (budynek „Kaskada”)  
 45-057 Opole
 
Hanna Kurp
nr tel. 508 501 336, 77 542 19 02
e-mail:
 
Bogna Mnich
tel. +48 508 501 338, tel. 77 542 19 01  
e-mail:
 

Wersja XML