Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Dotacja na dobry początek”

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY!

 

Firma Edufin Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Dotacja na dobry początek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt „Dotacja na dobry początek” ma na celu aktywizację zawodową 100 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez podniesienie umiejętności i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

W ramach projektu oferujemy:

 

http://edufin.eu/dokumenty-dotacja-na-dobry-poczatek/

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 570 886 550

Katarzyna Witoń

e-mail:

Biuro projektu: ul. Ozimska 48, pok. 34

45-368 Opole

Wersja XML