Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Jakubowice i Wysoka

Brak opisu obrazka

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. „Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Jakubowice i Wysoka”

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Wersja XML