Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” adresowany do mieszkańców województwa opolskiego

Do udziału w szkoleniach zapraszamy w szczególności osoby  50+ zamieszkałe na terenach wiejskich województwa opolskiego.

PDFUlotka - 3 kursy Nowe kwalifikacje-wieksze mozliwosci.pdf

 

 

  1. Projekt „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” adresowany do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej*

Do udziału w szkoleniach zapraszamy w szczególności osoby   zamieszkałe na terenach wiejskich Aglomeracji Opolskiej.

PDFUlotka - 2 kursy NK AO.pdf

 

 

WZDZ zapewnia materiały szkoleniowe, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu oraz poczęstunek – catering.

 

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy osoby dorosłe; zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się (od 18 r. ż.).

 

DOCFormularz_zgloszeniowy_Nowe_kwalifikacje.doc

DOCFormularz_zgloszeniowy_Aglomeracja_Opolska.doc

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

* Mapa Aglomeracji Opolskiej: https://aglomeracja-opolska.pl/aglomeracja-opolska/mapa-aglomeracji-opolskiej

 

Monika Prześlakiewicz

Specjalista ds. organizacji szkoleń

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

Biuro Obsługi Klienta budynek H pok. 9

Pon.-Pt. 08:00 – 16:00

ul. Małopolska 18

45-301 Opole

Tel. (077) 400 33 14

Fax (077) 400 33 01

E-Mail:

www.wzdz.opole.pl

Wersja XML