Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacja wojskowa 2018 na terenie wojwództwa opolskiego

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

W okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie województwa opolskiego.

Dla osób z terenu Gminy Branice wyznaczono termin od 5 marca do 6 marca br. codziennie o godz. 8.30 - w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach ul. Aleja Ślaska 1 - I piętro budynku warsztaty szkolne.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają:

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie stawią się do kwalifikacji wojskowej i nie uregulują stosunku do powszechnego obowiązku obrony, podlegają grzywnie albo karze pozbawienia wolności.

 

UWAGA !!! Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku obowiązkowo należy ze sobą zabrać:

 1. dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 2. w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny nie wstawienia,
 3. komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 4. aktualna fotografię 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy Branice.

 

Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik urzędu gminy, tel. 774868192 wew. 13, kom.731 455 080.

Wersja XML