Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje unijne na założenie własnej firmy - projekt "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"

 

DOTACJE unijne na założenie własnej firmy

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o naborze do projektu:

„Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”,

w ramach którego można otrzymać do 37 000 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie 100 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki środkom na założenie działalności gospodarczej. W ramach II naboru poszukujemy beneficjentów projektu. W ramach wsparcia na tworzenie działalności gospodarczej oferujemy nawet 37 000 zł wyłącznie dla osób zamieszkujących gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice. Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo–doradczym wszystkich Uczestników Projektu. Uczestnicy uzyskają wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej, w ramach Podstawowego Wsparcia Pomostowego oraz dodatkowo w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

W ramach Projektu Uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o:

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.

Działalność gospodarcza w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

Wszyscy kandydaci muszą być osobami w wieku powyżej 29 roku życia (za osoby, powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie mają ukończony 30 rok życia tj. od dnia 30 urodzin) i być osobami pozostającymi bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo/bierne zawodowo), w tym zwłaszcza osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie: http://inkubatorkluczbork.pl/, ostateczny termin zgłoszeń to 28.02.2018 roku.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:www.inkubatorkluczbork.pl

Kontakt do Biura projektu: tel. 77 412 91 13, kom. 793 815 869

Projekt realizuje Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości iw partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML