Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu - bezpłatne szkolenia

 

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na kursy:

 

 

 

 

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym / piątki (po południu) i soboty (rano)

Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu,
poczęstunek-catering

 

W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe  zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (bez względu na status na rynku pracy).  Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), szczególnie z obszarów wiejskich.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

ul. Małopolska 18; 45-301 Opole, budynek H, lok. 9-10

Tel. 77/400 33 14, 77/400 33 00, +48 607 601 637, fax. 77/ 400 33 01, 
;

www.wzdz.opole.pl

 

 

 

PDFWZDZ - 3 kursy Nowe kwalifikacje-wiekszemozliwosci.pdf

Wersja XML