Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt składania i przesyłania elektronicznych zeznań podatkowych za 2017 rok w Urzędzie Gminy w Branicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach, informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) Pracownicy Urzędu Skarbowego w Głubczycach organizują w Urzędzie Gminy Branice dodatkowy punkt składania i przesyłania elektronicznych zeznań podatkowych za 2017 rok.

Podatników prosimy o zabranie ze sobą informacji o wysokości osiągniętych dochodów w 2017 roku. Po wysłaniu rozliczenia, podatnicy otrzymają wydrukowane zeznanie z systemu E-Deklaracje i urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) potwierdzające złożenie zeznania.

Zapraszamy do Urzędu Gminy Branice, sala nr 26 (II piętro) 23 kwietnia 2018 r. od godziny 9.00 do godziny 12.00.

Wersja XML