Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Druki opłat za odbieranie odpadów komunalnych na rok 2021

  Uwaga Mieszkańcy! W związku z nadchodzącym nowym rokiem informujemy, że wygenerowane, indywidualne druki opłat za odbieranie odpadów komunalnych na rok 2021 będą drukowane wyłącznie na życzenie zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy w Branicach. Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie pod numerem telefonu 774868250 (wew. 18).
  Data publikacji: 19-01-2021 09:01
 • Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa gminną infolinię czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.30 pod numerem telefonu 77 4860060 (Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach)
  Data publikacji: 21-01-2021 18:42
 • Trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

  Brak opisu obrazka
  Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.
  Data publikacji: 20-01-2021 21:32
 • Zwrot podatku akcyzowego

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur oraz oświadczeniem o pomocy de minimis (jeżeli istnieje konieczność zwrotu faktur również krótką informację z tym związaną) należy dostarczać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Branicach lub wrzucać do skrzynki nadawczej umieszczonej przed głównym wejściu do budynku Urzędu w zaklejonej kopercie.
  Data publikacji: 19-01-2021 21:43
 • Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej w Branicach

  Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Branicach działając zgodnie z § 14 Statutu Gminnej Spółki Wodnej, zwołuje na dzień 04.02.2021r. na godzinę 10ºº Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Gminnej Spółki Wodnej w Branicach za rok 2020, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach.
  Data publikacji: 19-01-2021 00:30
 • Informacja o zmianie systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

  Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2020r. uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Branice. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/222/20 Rady Gminy Branice z dnia 24 sierpnia 2020r. odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  Data publikacji: 15-01-2021 19:28
 • Ogólnopolski konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

  Brak opisu obrazka
  Departament Kultury, Sportu i Turystyki informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.
  Data publikacji: 14-01-2021 21:41
 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – nabór wniosków na rok 2021

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Województwa Opolskiego  ogłasza  nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie  pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.
  Data publikacji: 10-01-2021 00:30
 • Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

  Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COYID-19, opolska Policja w dalszym ciągu odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych. W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają się pod policjantów, najbliższych członków rodziny, a w ostatnim czasie nawet pod lekarzy.
  Data publikacji: 26-11-2020 20:46
 • Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

  Brak opisu obrazka
  Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe.
  Data publikacji: 22-11-2020 20:56
Wersja XML