Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Konkurs na nazwę branickiego parku

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Branice ogłasza konkurs na nazwę branickiego parku. Propozycje nazwy parku można zgłaszać do 15 marca 2021r. Szczegółowy regulamin oraz formularz w załączeniu.
  Data publikacji: 03-03-2021 14:06
 • GUS przedłuża nabór na rachmistrzów

  Brak opisu obrazka
  Główny Urząd Statystyczny poinformował o przedłużeniu do 16 lutego terminu naboru na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Decyzja wynika z niedoboru kandydatów.
  Data publikacji: 10-02-2021 18:44
 • Wójt Gminy Branice – Gminny Komisarz Spisowy w Branicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Branice – Gminny Komisarz Spisowy w Branicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
  Data publikacji: 29-01-2021 14:43
 • Zmiana daty Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Spółki Wodnej

  Gminna Spółka Wodna w Branicach informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Spółki Wodnej z przyczyn obiektywnych zostaje przeniesione z dnia 4 luty na dzień 5 luty 2021r. miejsce i godzina zebrania pozostają bez zmian.
  Data publikacji: 29-01-2021 13:48
 • Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa gminną infolinię czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.30 pod numerem telefonu 77 4860060 (Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach)
  Data publikacji: 21-01-2021 18:42
 • Trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

  Brak opisu obrazka
  Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.
  Data publikacji: 20-01-2021 21:32
 • Zwrot podatku akcyzowego

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur oraz oświadczeniem o pomocy de minimis (jeżeli istnieje konieczność zwrotu faktur również krótką informację z tym związaną) należy dostarczać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Branicach lub wrzucać do skrzynki nadawczej umieszczonej przed głównym wejściu do budynku Urzędu w zaklejonej kopercie.
  Data publikacji: 19-01-2021 21:43
 • Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej w Branicach

  Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Branicach działając zgodnie z § 14 Statutu Gminnej Spółki Wodnej, zwołuje na dzień 04.02.2021r. na godzinę 10ºº Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Gminnej Spółki Wodnej w Branicach za rok 2020, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach.
  Data publikacji: 19-01-2021 00:30
 • Informacja o zmianie systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

  Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2020r. uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Branice. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/222/20 Rady Gminy Branice z dnia 24 sierpnia 2020r. odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  Data publikacji: 15-01-2021 19:28
 • Ogólnopolski konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

  Brak opisu obrazka
  Departament Kultury, Sportu i Turystyki informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.
  Data publikacji: 14-01-2021 21:41
Wersja XML