Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Program stypendialny „Wspieramy najlepszych III"

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych III", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
  Data publikacji: 16-09-2020 21:14
 • Powszechny Spis Rolny 2020 - ogólnopolska loteria

  Brak opisu obrazka
  Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria. Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.
  Data publikacji: 08-09-2020 14:12
 • Komunikat - zmiana zasad przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Branice

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2020 r. do odwołania pracownicy Urzędu Gminy w Branicach będą przyjmowali interesantów jedynie w pilnych sprawach przed wejściem do budynku, w miejscu do tego wyznaczonym. Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych poprzez platformę e-puap, pocztę elektroniczną oraz telefonicznie
  Data publikacji: 27-08-2020 21:22
 • XII edycja Konkursu „Opolska Niezapominajka 2019"

  Brak opisu obrazka
  Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XII edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2019". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2019 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.
  Data publikacji: 26-08-2020 21:47
 • Dobór do służby w Policji został w pełni wznowiony

  Brak opisu obrazka
  Złożenie dokumentów będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Kandydatów do służby w Policji, przystępujących do etapów postępowania kwalifikacyjnego, prosimy o posiadanie przy sobie przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
  Data publikacji: 19-08-2020 13:30
 • Powszechny Spis Rolny 2020 - list do mieszkańców Gminy Branice

  Brak opisu obrazka
  W najbliższym czasie, od 1 września do 30 listopada 2020r. stoi przed nami bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego Spisu Rolnego, który odbywa się raz na 10 lat. Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.
  Data publikacji: 18-08-2020 14:25
 • Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

  Brak opisu obrazka
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
  Data publikacji: 12-08-2020 13:05
 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Brak opisu obrazka
  W dniach 1 września - 30 listopada 2020r. będzie prowadzony w całej Polsce Powszechny Spis Rolny. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
  Data publikacji: 09-08-2020 13:34
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur oraz oświadczeniem o pomocy de minimis (jeżeli istnieje konieczność zwrotu faktur również krótką informację z tym związaną) należy dostarczać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Branicach lub wrzucać do skrzynki nadawczej umieszczonej przed głównym wejściu do budynku Urzędu w zaklejonej kopercie. W sytuacji stwierdzenia braków w złożonym wniosku pracownicy UG będą kontaktować się indywidualnie z wnioskodawcą.
  Data publikacji: 30-07-2020 18:43
 • Kurs e-learningowy dla dzieci z nagrodami

  Brak opisu obrazka
  Kurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy" Ukończ kurs e-learningowy i zdobądź hulajnogę. 100 hulajnóg zostanie rozlosowanych wśród dzieci rolników, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie. Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2020r..
  Data publikacji: 12-07-2020 16:42
Wersja XML