Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

  Brak opisu obrazka
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
  Data publikacji: 12-08-2020 13:05
 • Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Branice

  W dniach 11 do 14 sierpnia zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy Branice 11.08 - 13.08 Urząd Gminy pracuje w godzinach 6.00 - 14.00 14.08 Urząd Gminy pracuje w godzinach  6.00 - 12.30
  Data publikacji: 10-08-2020 14:34
 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Brak opisu obrazka
  W dniach 1 września - 30 listopada 2020r. będzie prowadzony w całej Polsce Powszechny Spis Rolny. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
  Data publikacji: 09-08-2020 13:34
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur oraz oświadczeniem o pomocy de minimis (jeżeli istnieje konieczność zwrotu faktur również krótką informację z tym związaną) należy dostarczać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Branicach lub wrzucać do skrzynki nadawczej umieszczonej przed głównym wejściu do budynku Urzędu w zaklejonej kopercie. W sytuacji stwierdzenia braków w złożonym wniosku pracownicy UG będą kontaktować się indywidualnie z wnioskodawcą.
  Data publikacji: 30-07-2020 18:43
 • Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu - Bliszczyce 20 lipca 2020r.

  Brak opisu obrazka
  W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu głubczyckiego uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 20 lipca (poniedziałek) br. o godzinie 10.00 w miejscowości Bliszczyce - Świetlica Wiejska — Bliszczyce 112.
  Data publikacji: 14-07-2020 13:26
 • Kurs e-learningowy dla dzieci z nagrodami

  Brak opisu obrazka
  Kurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy" Ukończ kurs e-learningowy i zdobądź hulajnogę. 100 hulajnóg zostanie rozlosowanych wśród dzieci rolników, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie. Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2020r..
  Data publikacji: 12-07-2020 16:42
 • Program stypendiów pomostowych

  Brak opisu obrazka
  Jeśli zakwalifikowałeś się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodzin byłych pracowników PGR to ten program jest dla Ciebie!!! W roku akademickim 2020 / 2021 czeka na ciebie stypendium pomostowe na i rok studiów w łącznej wysokości 5000,00 zł, które wypłacane będzie po 500,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy
  Data publikacji: 08-07-2020 22:05
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

  Brak opisu obrazka
  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc prawną w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych. Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
  Data publikacji: 03-07-2020 23:02
 • Konkursy na stanowisko Dyrektora placówek oświatowych

  Wójt Gminy Branice w dniu 18.06.2020 r. ogłosił konkursy na stanowisko Dyrektora następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, Publiczne Przedszkole w Branicach i Publiczne Przedszkole we Włodzieninie. Szczegółowe informacje dot. konkursów w ogłoszeniach na BIP Gminy Branice: http://bip.branice.pl/563/581/nabor-pracownikow-na-stanowiska-urzednicze.html
  Data publikacji: 20-06-2020 21:06
 • Program Czyste Powietrze 2.0 - Nabór wniosków na nowych zasadach

  Brak opisu obrazka
  Od 15.05.2020 roku nowe zasady przyznawania i rozpatrywania wniosków, uproszczenie wniosku i inne zmiany. W najbliższych planach wnioski online.
  Data publikacji: 18-05-2020 16:01
Wersja XML