Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14-01-2014r. - Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej, w tym budowę zjazdu publicznego i przebudowę dwóch zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice, zlokalizowanych na działkach gruntowych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1188/1, 1222/1,1222/2, 122/3, 1263,1300 obręb Branice.

 

Wersja XML