Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie utylizacji azbestu - 2019

Mieszkańcy Gminy Branice!!!

W związku z otrzymanym pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o planowanym ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest prosi się mieszkańców zainteresowanych usunięciem materiałów azbestowych w roku 2019 o pilne zgłoszenie ilości posiadanego azbestu do utylizacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02.05.2019r. w Urzędzie Gminy w Branicach pok. nr 4 bądź telefonicznie pod nr telefonu 77/4868250 wew. 34

Wersja XML