Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia pablicznego

Branice, dnia 16.01.2014r.

 

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wydanie publikacji książkowej pt.: „Dzieje Branic"

Wersja XML