Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z realizacją projektu pn.: „Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Dranicach" prosimy o składanie ofert cenowych na:

Wersja XML