Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020

Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż obecnie realizowana jest XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Kryteria, które łącznie muszą zostać spełnione przez kandydatów ubiegających się o stypendium są następujące:

Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja jest aktywna od dnia 1 lipca do 14 sierpnia 2019r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019r.

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach, www.fep.lodz.pl i www.stypendia-pomostowe.pl.

 

 

Wersja XML