Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych”

W odpowiedzi na narastający problem suszy i jej skutków, Izba Rolnicza w Opolu ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowo- informacyjne pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych”, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2, 45-805 Opole).

Plan spotkania:

 1. Przywitanie delegatów Izby Rolniczej w Opolu i zaproszonych gości- Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu
 2. Podsumowanie suszy w roku 2019 oraz omówienie zasad szacowania strat w roku 2020- Adrian Czubak Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża – Swoboda Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
 3. Omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych– w obszarze nawadniania w gospodarstwie- Jolanta Bińczycka Opolski Oddział Regionalny ARiMR
 4. Bilans wypłaconej pomocy suszowej za rok 2019 oraz omówienie problemów związanych z obsługą wniosków o pomoc suszową- Agnieszka Gul Opolski Oddział Regionalny ARiMR
 5. Omówienie zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych na inwestycje dotyczące nawadniania w rolnictwie- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole
 6. Przedstawienie planu przeciwdziałania skutkom suszy- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole
 7. Ubezpieczenia rolnicze jako instrumenty łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- Paweł Warunek TUW w Opolu

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 14 lutego br.
na adres e-mail:
lub telefonicznie pod nr tel. 77 457 23 27

Wersja XML