Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki finansowe przeznaczone na wymianę źródła ciepła w roku bieżącym zostały wyczerpane

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

 

Zgodnie z §4 ust. 9 Uchwały Nr XXVI/272/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice informuję, że środki finansowe przeznaczone na wymianę źródła ciepła w roku bieżącym zostały wyczerpane.

W związku z powyższym wnioski na udzielenie dotacji nie będą przyjmowane. Kolejny nabór wniosków w roku 2020 zostanie wznowiony w sytuacji uruchomienia dodatkowych środków finansowych.


 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Wersja XML