Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy na stanowisko Dyrektora placówek oświatowych

Wójt Gminy Branice w dniu 18.06.2020 r. ogłosił konkursy na stanowisko Dyrektora następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, Publiczne Przedszkole w Branicach i Publiczne Przedszkole we Włodzieninie.

Szczegółowe informacje dot. konkursów w ogłoszeniach na BIP Gminy Branice:

http://bip.branice.pl/563/581/nabor-pracownikow-na-stanowiska-urzednicze.html

Wersja XML