Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich


      Gmina Branice przystapiła jako współpracujący do projektu pn.: „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanego przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

      W ramach projektu, w Wiejskim Domu Kultury w Branicach, powstało Centrum Kształcenia wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (10 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu.

      Dodatkowo pomieszczenie, w którym mieści się Centrum, wyposażone zostało w meble biurowe, telefon VOIP, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny i inny niezbędny sprzęt.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Branice do nieodpłatnego korzystania z zasobów Centrów Kształcenia.


Wersja XML