Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program stypendiów pomostowych

Maturzysto !!!

Jeśli zakwalifikowałeś się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodzin byłych pracowników PGR to ten program jest dla Ciebie!!!

W roku akademickim 2020 / 2021 czeka na ciebie stypendium pomostowe na i rok studiów w łącznej wysokości 5000,00 zł, które wypłacane będzie po 500,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy

Zasady programu oraz regulamin programu dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Rekrutacja do programu przebiegać będzie On-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r. do godziny 16.00

 

 

12 maja 2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zawarł z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) porozumienie o współpracy dotyczące realizacji XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021. Głównym zadaniem KOWR jest wsparcie organizacyjnie FEP przy realizacji Programu w segmencie IA, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Uczestnicy Programu Stypendialnego mogą otrzymać 5.000,00 zł na I rok studiów. Stypendium będzie wypłacane po 500,00 zł przez okres 10 miesięcy.

Rekrutacja do Programu prowadzona jest za pomocą aplikacji on -linę zamieszczonej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja ta będzie aktywna od dnia 12 sierpnia do dnia 14 września br. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są również na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Wersja XML