Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat - zmiana zasad przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Branice

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2020 r. do odwołania pracownicy Urzędu Gminy w Branicach będą przyjmowali interesantów jedynie w pilnych sprawach przed wejściem do budynku, w miejscu do tego wyznaczonym.

Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych poprzez platformę e-puap, pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.

W sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego, w celu umówienia się na wizytę prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny tel. 77/4868250, 77/4868232 w. 10.

Urząd i jednostki podległe dalej wykonują swoje zadania, zmieniamy tylko formę kontaktu.

Podjęte kroki mają na względzie utrzymanie ciągłej pracy urzędu, w tym realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Liczymy na Państwa zrozumienie, ponieważ nasze działania są spowodowane wyłącznie troską o nasze wspólne zdrowie.

Urząd Gminy w Branicach
- tel. 77/4868228, 77/4868250, 77/4868232
- e-mail:

Sebastian Baca
Wójt Gminy Branice

Wersja XML