Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PPIS w Głubczycach zawiadamia: przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Włodzienin

 

 

KOMUNIKAT nr 11

z dnia 9 października 2020r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Włodzienin w gminie Branice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 556.1/W/S/OKK/20, 557.1/W/S/OKK/20, 558.1/W/S/OKK/20 i 559.1/W/S/OKK/20 z dnia 09.10.2020r. przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu (próbki pobrane w dniu 07.10.2020r. w punktach: Hydrofornia, Włodzienin- budynek nr 44, 55 i 63),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Włodzienin w gminie Branice.

Woda w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz, U. poz. 2294).

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Głubczycach
Alina Mazur-Ciapa

 

 

Informacje o jakości wody są aktualizowane na stronach internetowych:

 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach
  (psseglubczyce.pis.gov.pl)
 2. Urzędu Gminy Branice (www.branice.pl)

 

PDFPPIS_Komunikat_nr_11_2020_10_09.pdf

Wersja XML