Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych - listopad, grudzień 2020r.

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

w 2020 roku

 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Branice, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, w miesiącach listopad - grudzień 2020r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których należą:

Odpady, które nie podlegają zbiórce:

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 7.00 rano.

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2020 roku

Branice, Kałduny 7 listopada
Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice 28 listopada
Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice 5 grudnia
Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice 12 grudnia

 

Wersja XML