Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Konkurs Prezesa GUS
na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Nagrody dla zwycięzców Konkursu:

W każdym województwie Komitety konkursowe przyznają po jednej nagrodzie specjalnej Prezesa GUS. Otrzymają je gminy najbardziej
zaangażowane we współpracę z urzędami statystycznymi, wykazujące największą aktywność w promocję spisu wśród społeczności lokalnej. Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów.

Uczestnicy konkursu mogą nadsyłać zgłoszenia do dnia 25 listopada 2020r.

Szczegóły na stronie: spisrolny.gov.pl

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML