Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyposażenie placu zabaw na działce nr 147/1 w Branicach w ramach budowy małej architektury w miejscu publicznym

logotyp-ue-low-lgd-prow.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  Wyposażenie placu zabaw na działce nr 147/1 w Branicach w ramach budowy małej architektury w miejscu publicznym”

mająca na celu: „Stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci, młodzieży poprzez wyposażenie placu zabaw w miejscowości Branice”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 81 255,36  zł, w tym ze środków EFRROW 42 034,00 zł .

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Wersja XML