Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – nabór wniosków na rok 2021

Zarząd Województwa Opolskiego  ogłasza  nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie  pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Na wnioski z gmin czekamy do 31 stycznia 2021 roku. Wszystkie szczegóły i potrzebne dokumenty dostępne są na https://bip.opolskie.pl/2020/12/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2021-rok-w-ramach-marszalkowskiej-inicjatywy-soleckiej/

Wersja XML