Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków na udzielania dotacji celowej na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków

na udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice na 2021 rok.

Wójt Gminy Branice ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planujq wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice.

Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2021 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Branice (do skrzynki podawczej) w godzinach urzędowania tj.:

przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej, poprzez platformę e-puap.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, a umowy na udzielenie dotacji zawierane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2021.

Dotacja może być udzielona do wysokości 60% poniesionych i udokumentowanych kosztów zakupu nowego kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem, ale nie więcej niż:

Wnioski oraz regulamin udzielenia dotacji są do pobrania w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.branice.pl.

Dodatkowe informacje nt. naboru można uzyskać pod nr tel. 77 486 82 50 wew. 34

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML