Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązkowa rejestracja osób przybywających z Ukrainy!

Osoby prywatne - mieszkańcy gminy, przyjmujący pod opiekę uchodźców z Ukrainy, prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach celem dokonania obowiązkowej ewidencji pobytu na terenie Gminy Branice.

Rejestracji można dokonać:

Do zgłoszenia niezbędne są dokumenty tj. paszport wszystkich osób jeżeli są w posiadaniu, dowód osobisty, akt urodzenia dzieci (w przypadku braku dokumentów oświadczenie o danych osobowych), nr telefonu - kontaktowy. Niezbędna jest informacja o dacie i miejscu przekroczenia granicy Polski.

Uwaga! Rejestracja jest obowiązkowa.

Wersja XML