Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa w powiecie głubczyckim - 2022

Starosta powiatu głubczyckiego podaje do wiadomości aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Głubczyckiego 2022r.

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkanców powiatu głubczyckiego 2022 r.pdf

Lp.

Nazwa jednostki

Zakres
nieodpłatnego
poradnictwa

Adres jednostki

Dane kontaktowe

Dni i godziny
udzielania
nieodpłatnego
poradnictwa

Kryteria dostępu
do usługi

1.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Głubczycach

Poradnictwo
rodzinne

Ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 87 73
fax: 77 485 87 73 wew. 23
e-mail: sekretariat@pcprglubczyce.pl
str. internetowa: pcpr.powiatglubczycki.pl

poniedziałek- piątek
700-1500

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

2.

Punkt Interwencji
Kryzysowej

Zespół działań
interdyscyplinarnych
na rzecz osób
i rodzin będących
w stanie kryzysu

Ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 17
e-mail:
interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl

poniedziałek 700-1500
wtorek 1200-2000
środa-piątek 700-1500

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

3.

Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna
w Głubczycach

Poradnictwo
psychologiczne,
logopedyczne,
pedagogiczne

Ul. Raciborska 17
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 95
e-mail: pppglubczyce@op.pl
str. internetowa: pppglubczyce.pl

poniedziałek- piątek
800-1500

Dzieci i młodzież
ucząca się, rodzice,
nauczyciele,
opiekunowie prawni

4.

NZOZ
INTER-MED
Poradnia Leczenia
Uzależnień
w Głubczycach

Pomoc osobom
uzależnionym,
rodzinom, ofiarom
przemocy, osobom
stosującym przemoc

Ul. Sienkiewicza 1
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 01 94

poniedziałek,
wtorek, czwartek
1600-2000

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

5.

Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

Zapewnienie
przepływu
informacji

Ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

W godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Głubczycach:
tel. 77 405 36 60
fax: 77 405 36 61
Całodobowo:
tel. 722 392 885
e-mail: pczk@powiatglubczycki.pl

całodobowo

Świadek zdarzenia
kryzysowego, osoba
poszukująca
informacji
dot. zarządzania
kryzysowego

6.

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Głubczycach

Pomoc społeczna

Ul. Pocztowa 6A
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 29 22 lub 77 485 85 15
fax: 77 485 29 22 wew. 37
e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl
str. internetowa: ops.glubczyce.pl

poniedziałek 730-1600
wtorek-czwartek 730-1530
piątek 730-1500

Mieszkańcy Gminy
Głubczyce

7.

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Baborowie

Pomoc społeczna

Ul. Ratuszowa 35
48-120 Baborów

tel. 77 403 69 36 lub 77 403 69 37
fax: 77 47 11 081
e-mail: ops@baborow.pl
str. internetowa: ops.baborow.pl

poniedziałek-piątek
700-1500

Mieszkańcy Gminy
Baborów

8.

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Branicach

Pomoc społeczna

Ul. Główna 61
48-140 Branice

tel. 77 486 00 60
e-mail: opsbranice@post.pl
str. internetowa: ops.branice.pl

poniedziałek 700-1700
wtorek-piątek 700-1530

Mieszkańcy Gminy
Branice

9.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Kietrzu

Pomoc społeczna

Ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz

tel. 77 485 45 02
e-mail: mops@kietrz.pl
str. internetowa: mops.kietrz.pl

poniedziałek-piątek
700-1500

Mieszkańcy Gminy
Kietrz

10.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Głubczycach

Pomoc osobom
uzależnionym
i członkom ich
rodzin

Ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 08 60 lub 77 485 97 87
e-mail: kaczorowska.beata@glubczyce.pl

Komisja:
środa 1000-1200
piątek 1000-1200
Dyżury psychoterapeuty:
poniedziałek 1600-1930
czwartek 1600-1930

Mieszkańcy Gminy
Głubczyce

11.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Baborowie

Pomoc osobom
uzależnionym
i członkom ich
rodzin

Komisja:
Ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów
(budynek Urzędu
Miejskiego)
Punkt Informacyjno
Konsultacyjny dla Osób
z Problemami
Alkoholowymi:
Ul. Rynek 17
48-120 Baborów

tel. 77 403 69 20 (Komisja)
tel. 669 125 489 (Punkt Informacyjno
Konsultacyjny) – czynny
w godzinach dyżuru

Dyżur w Punkcie
Informacyjno
Konsultacyjnym:
środa 1530-1800

Mieszkańcy Gminy
Baborów

12.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Branicach

Pomoc osobom
uzależnionym
i członkom ich
rodzin

Komisja:
Centrum Kultury
Wersalka
ul. Kościelna 7a,
48-140 Branice

tel. 77 486 82 50

Komisja (posiedzenia):
10.01., 24.01., 07.02., 21.02.,
07.03., 21.03., 11.04., 25.04.,
09.05., 23.05., 06.06., 20.06.,
11.07., 08.08., 05.09., 19.09.,
10.10., 24.10., 07.11., 21.11.,
05.12., 19.12.2022 r.
1700-1830

Mieszkańcy Gminy
Branice

13.

Powiatowy
Rzecznik
Konsumentów

Poradnictwo
konsumenckie

Ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

tel. 602 652 674
e-mail:
rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl

środa 1100-1530

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

14.

Powiatowy Urząd
Pracy
w Głubczycach

Pomoc osobom
poszukującym pracy

Ul. Pocztowa 6
48-100 Głubczyce

tel. 77 485 20 37 lub 77 485 85 37
fax: 77 485 87 60
e-mail: opgl@praca.gov.pl
str. internetowa: glubczyce.praca.gov.pl

poniedziałek-piątek
730-1530
godziny przyjmowania
interesantów:
800-1400

Mieszkańcy
Powiatu
Głubczyckiego

15.

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Głubczycach*

Nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatna
mediacja

Ul. Sobieskiego 5a
48-100 Głubczyce
(budynek PCPR
w Głubczycach)

tel. 77 405 36 60
e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl
str. internetowa: np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek 0900-1300
(dyżur mediacyjny)
wtorek 1100-1500
środa 0900-1300
czwartek 800-1200
piątek 1100-1500

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej oraz
osoby
samozatrudnione,
(niezatrudniające
pracowników przez
ostatnie 12 miesięcy),
które nie są w stanie
pokryć kosztów
odpłatnej pomocy
prawnej

16.

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Kietrzu*

Nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie,
nieodpłatna
mediacja

Ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz
(budynek Urzędu
Miejskiego w Kietrzu)

tel. 77 405 36 60
e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl
str. internetowa: np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek 1300-1700
wtorek 800-1200
środa 800-1200
czwartek 800-1200
piątek 1000-1400
(dyżury mediacyjne)

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej oraz
osoby
samozatrudnione,
(niezatrudniające
pracowników przez
ostatnie 12 miesięcy),
które nie są w stanie
pokryć kosztów
odpłatnej pomocy
prawnej

 

 

*Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

 

 

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych działających w ramach nieodpłatnego poradnictwa

 

  Numer telefonu

Państwowa Inspekcja Pracy

801 002 006 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
459 599 000 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Centrum Obsługi Telefonicznej)

22 560 16 00

Telefoniczna Informacja Pacjenta/Rzecznik Praw Pacjenta/
Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

Krajowa Informacja Skarbowa

22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych)
801 055 055 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Rzecznik Finansowy

22 333 73 28 – w godzinach 9.00-14.00, dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń
komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów
i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw,
rolnych etc.
22 333 73 25 – w godzinach 8.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym.
508 810 370 – w godzinach 12.00-14.00 dyżur telefoniczny ekspertów
dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników
Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających
z indywidualnych kont emerytalnych.
22 333-73-26 lub 22 333-73-27 - w godzinach 10:00-14:00 udzielanie
informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika
Finansowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

Infolinia Konsumencka

801 440 220 lub 22 290 89 16

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Centrum Praw Kobiet

600 070 717

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

800 120 002

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki-Narkomania”

800 199 990

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243,
502 473 533

 

 

Wersja XML