Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty z inicjatywy NGO - rok 2022

Branice, 13.05.2022 r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Branickie Mażoretki KAPRYS ul. Szpitalna 20/211 - Branice, z zakresu promocji Rzeczpospolitej za granicą, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 12.05.2022 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

  1. wysłanie na adres e-mail: ,
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,Promocja Rzeczpospolitej za granicą- Stowarzyszenie Branickie Mażoretki Kaprys” (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój 16)

Termin zgłaszania pisemnych uwag upływa dnia 23.05.2022 roku.
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja zostaje udostępniona na:

 
Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFOferta-realizacji-zadania-publicznego-Kaprys-2022-05-12.pdf

 

Wersja XML