Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V (Jubileuszowe) REGIONALNE SEMINARIUM KRAJOZNAWCZE

Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne "PROGRESS"
Stowarzyszenie "Poznaj Swój Kraj" Koło w Opolu

 V (Jubileuszowe) REGIONALNE SEMINARIUM KRAJOZNAWCZE

"Poznajemy walory krajoznawczo-turystyczne powiatu głubczyckiego"

9-10-11 listopada 2007 roku
Głubczyce - Branice

1. Organizatorzy

2. Cele

3. Uczestnicy

4. Tematyka

Hasło wiodące: "Poznajemy walory krajoznawczo-turystyczne powiatu głubczyckiego"

A. Część krajoznawcza:

B. Część metodyczna:

C. Część terenowa:

5. Komitet Honorowy

 

6. Komited organizacyjny

7. Siedziba Komitetu Organizacyjnego V RSK:

Opole, ulT.Rejtana 5; tel.(077) 453 72 27, fax (077) 453 72 25
Adres korespondencyjny: Skr.poczt.376; 45-954 Opole 1.
email:
tjr@tlen.pl; tel.kom. 0505 99 39 79

8. Wpisowe

Wpisowe w wys. 150,- płatne gotówką w kasie Stowarzyszenia lub na konto Opolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego "PROGRESS" w PKO BP SA 1O/Opole,
NRB 36 1020 3668 0000 5002 0143 1527
tyt: seminarium

9. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

10. Informacje i zapisy

RAMOWY PROGRAM

9/10 piątek
 • wyjzad z Opola (godz.1000) - parking przy ul. A.Kośnego
 • spotkanie - zbiórka uczestników w Głubczycach godz. 1130
 • zwiedzanie miasta
 • oficjalne otwarcie seminarium
 • kolacja
 • prezentacje multimedialne
10/11 sobota
 • śniadanie
 • wycieczka krajoznawcza
 • obiad
 • część programowo - referatowa
 • kolacja
 • wieczór towarzyski z treściami krajoznawczymi
11/11 niedziela
 • msza św.
 • śniadanie
 • wycieczka krajoznawcza
 • obiad
 • powrót do Opola (ok.godz.1500)
Wersja XML