Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Błąd w harmonogramie wywozu odpadów dla obszaru Branice, Kałduny (odpady wielkogabarytowe...)

Informujemy, że w gminnej aplikacji mobilnej w harmonogramie wywozu odpadów dot. odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miejscowości Branice i Niekazanice-Kałduny wystąpił błąd.

W II półroczu 2022r. nie ma odbioru tych odpadów na terenie całej naszej Gminy.

Za pomyłkę przepraszamy.

Wersja XML